Đóng dấu xác nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Hiện nay một số bạn sinh viên đang gặp nhiều khó khăn cần đóng dấu báo cáo thực tập, xác nhận sinh viên thực...